αριθμος γεμη σε σφραγιδα

Αριθμός ΓΕΜΗ σε Σφραγίδα

Ο αριθμός ΓΕΜΗ σε σφραγίδα έγινε υποχρεωτικός και θα πρέπει να τον έχουν όλοι οι επαγγεματίες.  Παραπάνω παραθέτουμε  την εγκύκλιο του υπουργείου καθώς και ένα υπόδειγμα πως κατασκευάζουμε με σφραγίδα που συμπεριλαμβάνει τον αριθμό ΓΕΜΗ.

Αριθμός ΓΕΜΗ σε σφραγίδα και στα εταιρικά έγγραφα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα εταιρικά έντυπα  (και σε σφραγίδα)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.  95207/5.10.2022 (ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης η υποχρέωση εγγραφής του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.

Συγκεκριμένα η Εγκύκλιος έχεις ως εξής:

“Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών
95207/5.10.2022  – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου

Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με την εν θέματι υποχρέωση διευκρινίζονται τα εξής:
1. Από την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.4919/2022 προβλέπεται ότι «ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά:
α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,
δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου».
2. Από την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4919/2022 προβλέπεται ότι «κάθε έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκαταστήματα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, φέρει εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Από την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 50 προβλέπεται ότι «για παραβάσεις των άρθρων 22 και 37 σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ.

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:
1. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.
2. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των άρθρων 26, 28 35, 39 και 40 της κωδικοποιημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου», τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του ν.4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του ν.4042/2012 (για τις ΙΚΕ) και 4 του ν. 3190/1950. Αυτό που εκκρεμούσε πριν από την έκδοση του ν. 4919/2022 ήταν η επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 28 και 40 της ανωτέρω Οδηγίας.
3. Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν.4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ”

αριθμός γεμη σε σφραγίδα (Υπόδειγμα)

αριθμός γεμη σε σφραγίδα

Αποστέλουμε με courier σε όλη την Ελλάδα

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ, ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η ΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ COURIER Η ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΔΕΜΑ ΕΛΤΑ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΣΤΟ [email protected]  ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Βρίσκομαι στο χώρο της σφραγιδοποιϊας πάνω από δύο δεκαετίες, έχοντας κατασκευάζει χιλιάδες σφραγίδες. Θα χαρώ να κατασκευάσω μια ποιοτική και ανθεκτική σφραγίδα που θα περιλαμβάνει τον Αριθμό ΓΕΜΗ για εσάς, που θα ανταπεξέλθει στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης και θα αντέξει στο πέρασμα του χρόνου.

Σφραγίδες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Κατασκευή Σφραγίδας με αριθμό ΓΕΜΗ

Διονύσου 25-27, Μαρούσι

210 6120696

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα: 9:00π.μ.–5:00μ.μ.
Τρίτη: 9:00π.μ.–8:30μ.μ.
Τετάρτη: 9:00π.μ.–5:00μ.μ.
Πέμπτη: 9:00π.μ.–8:30μ.μ.
Παρασκευή: 9:00π.μ.–8:30μ.μ.
Σάββατο: 9:00π.μ.–2:00μ.μ.
Κυριακή: Κλειστά

Εάν βρίσκεστε στο Μαρούσι ή στις γειτονικές περιοχές (Πεύκη, Μελισσια, Κηφισιά, Λυκόβρυση, Βριλήσσια, Πεντέλη, Νέο Ηράκλειο, Μεταμόρφωση) μπορείτε να αποστείλετε online στο email κείμενο της σφραγίδας ή των σφραγίδων με τον αριθμό ΓΕΜΗ σας και θα σας την ετοιμάσω να την παραλάβετε άμεσα!

tags: Αριθμός ΓΕΜΗ σε σφραγίδα